Podujatia v okolí

KALENDÁR TRADIČNÝCH KULTÚRNYCH A ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ REGIÓNU

  Január
 • Stretnutie osobnosti kultúrneho a spoločenského života spojené s udeľovaním ocenení mesta Stropkov
 • Memoriál Alfonza Gombára - medzinárodný halový futbalový turnaj žiakov – Stropkov
 • Mestský ples – Stropkov
 • Zimný turistický prechod Ondavskou vrchovinou (trasa L 7)
 • Zimný turistický prechod Stropkov - Veľkrop (trasa L 8)
  Február
 • Výtvarný Stropkov - okresná súťažná výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby (každý nepárny rok) - Stropkov
 • PALETA - regionálna súťažná výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby - každý párny rok (spolu okresy Stropkov a Svidník) – Stropkov
 • Zimný turistický prechod Stropkov - Vislava (trasa L 10)
 • Zimný turistický prechod Stropkov - Potoky - Baňa (trasa L 16)
  Marec
 • Modelár a jeho tvorba - výstava leteckých modelov – Stropkov
 • Výstava poľovníckych trofejí v spolupráci so SPZ, súčasťou je aj výstava výtvarných prác detí MŠ a žiakov ZŠ na tému „Chráňme lesnú zver"
 • Deň učiteľov – Stropkov
 • Regionálna výstava maľovaných kraslíc - Nižná Olšava
  Apríl
 • Rozprávkový Stropkov - krajská súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti – Stropkov
  Máj
 • Deň Matiek – Stropkov
 • Pieseň pre sv. Otca – Stropkov
 • Preteky v love rýb udicou - vodná nádrž Stropkov
  Jún
 • Medzinárodný deň hier – Stropkov
 • Stropkovská 20-ka (beh), Tokajík – Stropkov
 • Prijatie najlepších žiakov a študentov primátorom mesta – Stropkov
 • Memoriál Róberta Uhrína - strelecké preteky – Vojtovce
 • Okresný zraz turistov
 • Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov - Svidník
  Júl - August
 • Stropkovské kultúrne leto – Stropkov
 • Stropkovský jarmok – Stropkov
 • Slávnosti sv. Huberta – Potoky
 • Miss Domaša – Valkov
 • Stropkovská zlatá podkova - medzinárodné jazdecké preteky v parkúrovom skákaní – Stropkov
 • Memoriál Alojza Lehockého - medzinárodný futbalový turnaj žiakov
 • Stropkov OPEN - tenisový turnaj - Stropkov
  September
 • Výtvarný pléner akad. mal. Františka Veselého – Stropkov
 • Celofarská púť na sviatok Povýšenia sv. Kríža – Baňa
 • Cyklistické preteky o pohár Tesly Stropkov – Baňa
 • Banská Bystrica - Kalinov, štafetový beh venovaný oslavám SNP s pripojením sa bežcov z mesta Stropkov
  Október
 • Krásna jeseň života – Stropkov
 • Turistický pochod okolo Domaše (3 dni)
  November
 • Pieseň blahoslaveného Metoda - spevácka súťaž v speve gréckokat. piesní – Stropkov
 • Stropkovský Metodov Memoriál - prehliadka speváckych zborov
 • Spomienkové slávnosti pri príležitosti výročia Tokajíckej tragédie – Tokajík
 • Pochod vďaky Stropkov – Tokajík
 • Hviezdicový výstup na Baňu
  December
 • Deň štedrých sŕdc - Mikuláš – Stropkov
 • Mikulášsky plavecký turnaj – Stropkov
 • Vianočný dar - veľký vianočný benifičný koncert – Stropkov
 • Štefanský výstup - zimný turistický pochod

Pre viac informácii kontaktujte Turistické informačné centrum mesta Stropkov:
Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov
tel./ fax: +421 (0)54 742 3288
e-mail: tic@stropkov.sk

alebo na oficiálnych web stránkach miest Stropkov a Svidník:
http://www.stropkov.sk a http://www.svidnik.sk