Organizácie a linky 

  FAUNA Centrum voľného času (ZOO park)
 • Stropkov, Hlavná 48, tel.: +421 (0)54 742 3585, +421 (0)904 640 906, www.stropkov.sk
  ŠPORTOVÉ CENTRÁ V MESTE STROPKOV
 • Mestská športová hala - Matice slovenskej č.900/3, tel.: 054/7422657
 • Mestský futbalový štadión - Matice slovenskej, tel.: 054/7423219
 • Mini - futbalové ihrisko - Matice slovenskej, tel.: 0904583576
 • Zimný štadión - Matice slovenskej, tel.: 054/7422657
 • Tenisové kurty - Matice slovenskej, tel.: 0915944385
 • FIT centrum - Matice slovenskej, tel.: 0910969325
 • FITNES - klubová posilovňa (krytá plaváreň), Konštantínova 1860/68
  LETNÉ KÚPALISKÁ
 • Letné kúpalisko - Stropkov, Matice slovenskej, tel.: +421 (0)54 742 2657
 • Vodný svet - Svidník
  KRYTÉ PLAVÁRNE
 • III. Základná škola - Stropkov, Konštantínova 1860/68, tel.: +421 (0)54 742 2398
  LYŽIARSKE STREDISKÁ
 • Lyžiarsky areál POD VLEKOM - Stropkov, tel.: +421 (0)54 742 2717, +421 (0)905 304 071
  JAZDECTVO
 • Jazdecký areál na ul. Šarišskej - Stropkov, jazdecká spoločnosť Bechera, tel.: 054/7424200
  POĽOVNÍCTVO
 • Okresná organizácia poľovníckeho zväzu Stropkov - Hlavná 52, tel.: 054/7424488.
  RYBÁRSTVO
 • Slovenský rybársky zväz - miestna organizácia Stropkov - Matice slovenskej 910/11, tel.: +421 (0)905 736 213.
  TURISTIKA
 • Klub slovenských turistov SLÁVIA Stropkov, tel.: Ján Vereščák - +421 (0)54 742 4151, +421 (0)915 182 651
 • Klub slovenských turistov BESKYD Svidník.
  SKAUTING
 • Mgr. Daniel Slivka ml. - Mlynská 700/8, 091 01 Stropkov, tel.: +421 (0)905 956 248